facebook

Welkom

 


 

Avicenna biedt sinds 1 juni 2009 medisch psychiatrisch specialistische zorg, bestaande uit zorgvuldige diagnostiek, farmacotherapie, gesprekstherapie bestaande uit de verschillende vormen van psychotherapie, steunende en structurerende behandeling en systeemtherapeutische benadering waaronder partnerrelatietherapie en gezinsgesprekken aan mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

De gedachte van Avicenna is dat hulpverlening in eigen taal met kennis van cultuur en religie, de hulp in de vorm van behandeling c.q. begeleiding, ten goede zal komen en het genezingsproces zal bevorderen.

De hulpverlening aan allochtonen met psychische en psychiatrische problemen in Nederland voldoet onvoldoende aan de vraag. De situatie is dat de Nederlandse GGZ de inter- en intra-etnische diversiteit niet aan kan, er onvoldoende deskundigheid is in de hulpverlening bij migratie en acculturatie gerelateerde problemen en dat migratie een blijvend verschijnsel is. Hiermee springt Avicenna in op een duidelijke vraag vanuit de markt. Immers, er zijn op dit moment meer dan 3,5 miljoen allochtonen in Nederland, waarvan 2 miljoen niet-westerse en 0,5 miljoen Oost-Europese. In de regio Apeldoorn en omgeving wonen ca. 50.000 mensen van niet-westerse afkomst.

Avicenna verleent op een unieke wijze zorg door en voor niet-westerse allochtonen met een niet-westerse culturele achtergrond, maar met behulp van westerse kennis en kunde binnen de context van de cultuur en taal van onze patiënten.

Avicenna heeft een groeistrategie geformuleerd die in de eerste plaats is ingegeven door zorginhoudelijke overwegingen. Door middel van stapsgewijze schaalvergroting van ons bedrijf in de komende jaren worden we in staat gesteld om een groter aantal patiënten in andere regio’s te bereiken. Avicenna is van mening dat de groei van de organisatie het beste kan worden gereguleerd door stap voor stap nieuwe kleine behandellocaties te starten. De bedrijfskundige verantwoordelijkheden berusten bij de Avicenna Holding. De nieuwe behandellocaties hebben een eigen juridisch status. Avicenna heeft een duaal management bestaande uit een medische en bedrijfskundige directeur

 

Avicenna